Table 1

PCR primers used for sequence analysis of CTCF and H19 DMR

SequenceaForward primerReverse primer
C15′-CATCAAGAGCACATGTCTGTTGTG-3′5′-TGCACTGTGTTGTATGCTTATCC-3′
C25′-GGTCGTTATGTGGGTACCGTTC-3′5′-ACCAGGCATCTATTGCCTGAGAC-3′
C35′-TCCAGTCTCATAGCAGTTCTGTGC-3′5′-ATCTTAAGTCCGTTTGGGTAGTAG-3′
C45′-GCTTTTGTGCCTAACCTACTGTGC-3′5′-CTGAACAACGAATTCAGAGGATATGC-3′
C55′-TCTCTGTGGTGTAGCTATTCTG-3′5′-TGTTATGAGAGTCAGAAGGTGAAGT-3′
C65′-GAATCGAGAAATGTATTAGTAACTTG-3′5′-GGTGACATTCCTCATAATCCACAG-3′
C75′-CGTGTGGAGTCTAGACCTAGCTTGG-3′5′-CCATGCTCTGCAGAGGAAGAC-3′
C85′-TCAGGACACACTTAGCAGATACTAG-3′5′-GCTCCAAAGCCAGCCATAGTAAGC-3′
C95′-TTCATCTTCCACCACCCTTCTC-3′5′-GACTTCCTCAGATGTTCCTCAGT-3′
H15′-ATCTTGCTGACCTCACCAAGG-3′5′-CGATACGAAGACGTGGTGTGG-3′
H25′-CCGACTAAGGACAGCCCCCAAA-3′5′-TGGAAGTCTCTGCTCTCCTGTC-3′
H35′-ACAGTGTTCCTGGAGTCTCGCT-3′5′-CACTTCCGATTCCACAGCTACA-3′
H45′-ACAGGGTCTCTGGCAGGCTCAA-3′5′-ATGAGTGTCCTATTCCCAGATG-3′
H55′-AACTGGGGTTCGCCCGTGGAA-3′5′-CAAATTCACCTCTCCACGTGC-3′
H65′-GATCCTGATGGGGTTAGGATGT-3′5′-GGAATTTCCATGGCATGAAAAT-3′
H75′-GGTCTGCCTTGGTCTCCTAACT-3′5′-GGCCACTTTCCTGTCTGAAGAC-3′
H85′-CAGTCTCCACTCCACTCCCAAC-3′5′-GACCTCTCCCTCCCAGACCACT-3′
  • a C, CTCF exon number; H, arbitrarily divided segments within the H19 DMR.